Lupa oman auton käyttöön

Kansalaisopiston tuntiopettajille korvataan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan matkakulut opetuspaikan ja kodin välillä siltä osin, kuin matka ylittää kuusi kilometriä / suunta. Kustannukset korvataan opiston kannalta edullisimmalla tavalla. Lomakkeella haetaan lupaa käyttää omaa autoa. Tämä oman auton käytön lupa on haettava ennen kuin voi hakea matkakustannusten korvausta oman auton käytöstä. Matkakustannusten korvaus haetaan opetuskauden jälkeen eri lomakkeella. Lisätietoja opiston toimistosta (Kirsti Mäkinen 044 701 5966) tai rehtorilta (Jari Kaasinen 044 701 5964). 

Tietosuojaseloste


ReCaptcha validation failed. Check I am not a robot before sending form.

Open the PDF


Tab help
Select form tab to see it's help. (ESIM: For help, select tab . . .?)
Contact details

© Porin kaupunki

PL 121, 28101 PORI
vaihde (02) 621 1100
kirjaamo@pori.fi
etunimi.sukunimi@pori.fi